In-Zoomen met Nukhet, wijkverbinder bij gemeente Bergen op Zoom

- 16 maart 2023 -

Wie kan er beter over Zoom-In vertellen dan de professionals die samenwerken met de wijkbewoners. In de serie ‘In-Zoomen’ geven zij een kijkje achter de schermen. In deze editie gaan we in gesprek met Nukhet, Wijkverbinder Gageldonk-Warande bij de gemeente Bergen op Zoom.

Mijn werkdag bij Zoom-In…
“Is altijd anders. Als wijkverbinder voor de wijken Gageldonk en Warande heb ik eigenlijk geen vaste werkdag bij Zoom-In. De zaken die ik oppak vanuit Zoom-In komen meestal binnen via onze samenwerkingspartners. Vaak komt er een vraag binnen bij de politie of bij Stadlander. Dan blijkt dat de gemeente ook een belangrijke rol moet spelen bij het beantwoorden van die vraag om tot het beste resultaat te komen voor de wijk en inwoner. Ik zorg dan voor die verbinding.”

“Zo zijn er bijvoorbeeld weleens meldingen en vragen vanuit de wijk binnengekomen over overlast op een pleintje. Deze meldingen kwamen bij de gemeente, bij de politie en bij Stadlander. We hebben samen deze meldingen bekeken en zijn we een aantal ideeën gaan uitwerken. Deze ideeën brachten we naar de juiste persoon binnen de gemeente. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de herinrichting van dit pleintje. Er is nu veel minder overlast.”

Zoom-In is voor mij…
“Samenwerken! Doordat we binnen Zoom-In elkaar goed weten te vinden, voorkomen we dat de inwoners van het kastje naar de muur worden gestuurd. Door de onderlinge afstemming komen we snel met een mogelijke oplossing en/of zorgen we voor een reactie naar de bewoners. Ook helpt het om problemen die in de wijk spelen al vroeg in kaart te brengen. Daar kunnen we dan goed met elkaar over nadenken. En als mooie extra zijn we via deze weg ook op de hoogte van mooie initiatieven in de wijk.”

“Daarnaast houdt samenwerken ook in dat we samenwerken mét de bewoners. Soms loop ik door de wijk en spreekt een bewoner mij aan met een melding die eigenlijk bij de politie hoort. Ik neem de melding dan gewoon aan. Ik luister naar de vraag en zorg ervoor dat ik zo snel mogelijk deze melding bij de juiste persoon krijg, in dit geval de wijkagent. Maar daar houdt het niet op. Ik maak gelijk afspraken met de inwoner over een reactie. Ik blijf zelf de melding ook volgen, tot ik zeker weet dat ik als tussenpersoon niet meer nodig ben. Zo helpen we de inwoners het best en het snelst.”

Een bijzonder Zoom-In moment…
“Zijn best veel momenten. Vooral de momenten waar we keer op keer door middel van samenwerking met elkaar en de bewoners het beste naar boven halen. Juist omdat we dit doen voor de inwoner en voor de leefbaarheid van de wijk! Eén van de mooie voorbeelden vind ik Buurtpraat. Deze buurtbijeenkomst hebben we opgezet juist met het idee om samen te komen. Bewoners, professionals, gemeente, politie en iedereen die dit wil. Niet alleen voor ons is dit een manier om weer even met elkaar in gesprek te gaan, maar ook met de bewoners én de bewoners met elkaar. En niet alleen dat. Het is gewoon erg leuk en gezellig. Vorige keer was de Sapbar er en zorgden we voor leuke muziek. Dus naast de vragen en meldingen die je dan krijgt, leer je ook echt de inwoners kennen en zij jou.”

Wat ik nog wil dat wijkbewoners van mij weten…
“Dat ik niet alleen binnen Zoom-In wijkverbinder ben, maar ook daar buiten. Inwoners kunnen met al hun vragen bij mij terecht. Heb ik het antwoord niet? Dan zorg ik er in ieder geval voor dat de inwoner de juiste informatie krijgt! Ik ben bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente Bergen op Zoom: 14 0164.”