- 24 september 2019 -

Kick off leergroep professionals

Op maandag 23 september was de gezamenlijke kick-off bijeenkomst bij Stichting Samen Werken met de leergroep professionals en de leergroep verandermanagers. Een eerste kennismaking met elkaar en met het anders denken, doen en organiseren in de wijken Gageldonk en Warande.

image

Via heldenkaarten stelden de deelnemers zich aan elkaar voor.  Vervolgens gaven programmamanager Pepijn van den Beemt en wijkvernieuwer Lisette Plasmans  een inkijkje in anders denken, doen en organiseren. Gelijk kwamen er al diverse vragen los. Vragen die in de volgende leersessie(s) samen verkend en beantwoord zullen worden. Ook werd duidelijk dat er organisaties aan tafel werden gemist. De reactie daarop was uitnodigend: uiteraard kunnen andere organisaties die de denk- en werkwijze ondersteunen altijd aansluiten.

Tijdens een afsluitende interactieve sessie in de wijk Warande werd al snel duidelijk dat de professionals snel weer samen willen komen om aan de slag te gaan met de vragen en ideeën die er leven.  Vragen gericht op samenwerking, casuïstiek en ook mandaat binnen de eigen organisaties. Tevens werd het idee geopperd om elkaar te ontmoeten in de wijk. Om ook de nieuwe collega’s van andere organisaties beter te leren kennen en elkaar vaker te zien en te spreken. Wordt vervolgd…