- 25 oktober 2019 -

Ontschotten vraagt durf en lef

GGZ WNB, SDW, TWB Thuiszorg, Stichting Samen Werken, Huisartsen Zorggroep West-Brabant, Stadlander, WijZijn Traverse Groep en de gemeente Bergen op Zoom bekrachtigden na de zomervakantie officieel hun samenwerking. Een samenwerking waar ze de uitdaging van ontschotten aangaan: de zorgvraag van burgers gezamenlijk voorop stellen en eigen organisatiebelangen ondergeschikt maken aan de hulp. Beginnend in de wijken Gageldonk en Warande. Ook Marc van der Steen, kersverse bestuurder van Stadlander, ondertekende de intentieverklaring en geeft zijn visie op deze ontwikkeling.

Marc: “Ik ben een voorstander van integrale gebiedsontwikkeling. Voor een gelukkig leven is meer nodig dan vastgoed. Binnen Stadlander werken we dan ook nauw samen met andere organisaties. Wat we ervaren is dat we aanlopen tegen organisatiekaders, beleidsregels en financiële schotten. Daardoor kunnen we mensen niet altijd even goed helpen. Dat kan dus beter. Door samen anders te gaan denken, doen en organiseren kunnen we zoveel meer voor mensen betekenen. Nu zien we wel eens dat er bij onze huurders meerdere, soms zelfs zeven(!) instanties over de vloer komen, die allemaal op hun eigen manier hulp bieden. Met één gezamenlijke benadering kunnen we het verschil maken.

Deze samenwerking is voor alle organisaties best een spannend traject. Natuurlijk geloven we allemaal in het centraal stellen van mensen. We werken beroepsmatig al vanuit dat perspectief en zijn heel bevlogen in wat we doen. De uitdaging ligt onder andere in het over de eigen organisatiegrenzen en -regels willen en kunnen kijken. Durven we echt samen te zoeken naar de best passende oplossing? Ook als die niet binnen de eigen scope valt? Dit kan betekenen dat wat we nu doen, straks niet meer doen. Of dat we straks iets anders doen; iets wat we nu nog niet weten. Een andere uitdaging ligt in het financieel ontschotten. Durven we onze budgetten inzichtelijk te maken en die op een andere wijze in te zetten? Zodanig, dat we samen mensen echt efficiënt helpen.

Mooie uitdagingen waarbij we als bestuurders het vertrouwen en de ruimte moeten geven aan onze managers en professionals. Dat we, naast het faciliteren van dit anders denken, doen en organiseren, deze beweging ook zelf omarmen. Met de officiële ondertekening zijn de eerste stappen gezet.”