- 01 september 2019 -

Even voorstellen: de wijkvernieuwer

In de zomervakantie van 2019 is niet alleen de vacature Wijkvernieuwer beschreven en uitgezet, we hebben ook een enthousiaste en deskundige kandidaat gevonden: Lisette Plasmans. Waarom kiest zij voor deze uitdaging?

image

“Vanaf september ben ik in Bergen op Zoom gestart als wijkvernieuwer. Ik kijk er naar uit om onderdeel te zijn van dit programma, omdat het een enorme verandering vraagt van inwoners, professionals, organisaties en gemeente. Deze verandering moet leiden tot een wijk waarin wijkbewoners duurzaam vitaal en veilig kunnen leven. En sluiten we aan bij wat de wijkbewoner vraagt. Wat wil hij, wat kan hij zelf en wat heeft hij nodig? Om dit te bereiken willen we anders denken, doen en organiseren.

Ik hoop met mijn ervaring en kennis een stevige bijdrage te leveren. In de afgelopen jaren was ik vanuit verschillende omgevingen en rollen – jeugdzorg, welzijn, gemeente – betrokken bij allerlei vormen van beleid en uitvoering. Daardoor is het voor mij nog zichtbaarder geworden dat ondanks alle goede en oprechte bedoelingen en inzet er nog steeds onvoldoende echt uitgegaan wordt van de wijkbewoner. En als het dan wel duidelijk is wat de wijkbewoner wil, daar dan ook echt op aan te sluiten. Ik zie dat professionals worstelen met wat ze wel en niet kunnen (en mogen) vanuit de eigen organisatie. Dat ze verbindingen maken maar juist door financieringsstromen en regels beperkt worden.

Ik ben erg blij met dit programma en de betrokken organisaties. En hun overtuiging dat het ook echt anders kan. Dat het spannend wordt dat is duidelijk. Kunnen en durven we echt anders te denken en te doen? En zijn we in staat met elkaar het leerproces ten volle te benutten?

Ik wil graag in de wijk de bewoners en de professionals  ontmoeten, samen met hen de zogenaamde ‘olifantenpaadjes’ ontdekken en benutten. Die, klein en groot, een bijdrage gaan leveren aan een gezonde, vitale en veilige wijk die het welzijn van de wijkbewoners duurzaam vergroot.”