- 21 juni 2019 -

Nieuwe aanpak van zorgvragen in Gageldonk en Warande

Proeftuin Brabantse Wal draagt bij aan fijn en gezond leven

Een wijk waar we ons thuis voelen en we onszelf mogen zijn. Waar het fijn en gezond wonen is. Dat willen we allemaal. Meestal gaat het vanzelf, soms met wat hulp. De zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk geven dat extra steuntje in de rug als het nodig is.

In de Bergse wijken Gageldonk en Warande bieden WijZijn Traverse Groep, GGZ WNB, SDW, TWB Thuiszorg met Aandacht, Stichting Samen Werken, Huisartsen Zorggroep West-Brabant en de gemeente Bergen op Zoom zorg en ondersteuning aan alle bewoners. Ze doen dat zonder zich te laten beperken door de systemen, financiën en regels van hun eigen organisatie. Centraal staat wat iemand zelf kan en wat diegene nodig heeft om mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving. Betrokken professionals zetten onafhankelijk en naar eigen inzicht precies die expertise in die nodig is.

Proeftuin Brabantse Wal
Deze nieuwe manier van werken noemen we Proeftuin Brabantse Wal. De naam zegt wat over het gebied waarin we op deze manier aan de slag willen en over het leerproces dat we samen met de bewoner doormaken: we passen onze werkwijze steeds aan om persoonlijk, snel en op maat te kunnen helpen met hulpvragen.

Samen aan de slag
Met het ondertekenen van een intentieverklaring laten de deelnemende organisaties zien dat ze in de Brabantse Wal aan de slag gaan met een geheel nieuwe aanpak van zorg en ondersteuning aan bewoners. Gestart wordt in de Bergse wijken Gageldonk en Warande. Wijken waar de afgelopen jaren is geïnvesteerd in nieuwbouw. Nu willen ze ook op een vernieuwende wijze gaan inzetten op het verbeteren van kwaliteit van zorg en welzijn.  Door anders te denken, doen en organiseren willen ze dat bewoners het meer voor het zeggen hebben. Dit officiële moment vond plaats op vrijdag 21 juni.