- 08 juni 2019 -

Wijkspel biedt inzichten in de wijk

In de zomervakantie ging de leergroep managers aan de slag met het Wijkspel. Een door Robuust aangepaste versie van monopolie, met plattegronden van de wijken, monopoliehuisjes en biljetten. 

Het was een geslaagde middag. Het Wijkspel maakte de locaties van alle deelnemende organisaties inzichtelijk, evenals het aantal cliënten en het aantal medewerkers werkzaam in de wijken Gageldonk en Warande.

Met veel energie brachten de deelnemers de wijken in beeld en al snel ontstond een gesprek waarin geboren en getogen Bergenaren, aangevuld met enthousiaste forensen, de twee wijken bespraken. De verschillen kwamen duidelijk naar voren evenals de overeenkomsten. Alle partijen hebben een beter zicht gekregen op dat wat eenieder dagelijks doet. Een mooie discussie over hulp of zorg en over verbindingen maken.

Het was een middag vol vertrouwen over en weer en vooral: veel nieuwsgierigheid naar elkaar. Een mooie sessie om op verder te bouwen! Zie ook een weergave van de dag: