Onze aanpak

Een wijk waar we ons thuis voelen en waarin we onszelf mogen zijn. Waar het fijn en gezond wonen is. Dat willen we allemaal. Meestal gaat het vanzelf, soms met wat hulp. De organisaties in de wijk geven dat extra steuntje in de rug als het nodig is.

In de Bergse wijken Gageldonk en Warande bieden we zorg en ondersteuning aan alle bewoners. We gaan dit doen zonder ons te laten beperken door de systemen, financiën en regels van de eigen organisaties. Centraal staat wat iemand zelf kan en wat diegene nodig heeft om mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving. Betrokken professionals zetten onafhankelijk en naar eigen inzicht precies die expertise in die nodig is. Deze nieuwe manier van werken noemen we Zoom-In.

Een andere werkwijze
We passen onze werkwijze steeds aan om persoonlijk, snel en op maat te kunnen helpen met hulpvragen. We gaan leren van alle activiteiten die we samen uitvoeren. Door anders te denken, te doen en te organiseren via casuïstiek. Om zo te komen tot gewenste veranderingen. Dit betekent voor alle deelnemers (wijkbewoners, professionals, managers en bestuurders) actie-leren.

Wat is actie-leren?

Dit betekent dat wijkbewoners, professionals, managers en bestuurders simpelweg beginnen met een bepaalde manier van werken (experimenteren), in plaats van eerst plannen van eisen en projectplannen op te stellen. Dit vanuit het idee dat het schrijven van een plan niet het antwoord biedt op de vragen die er leven in de wijk. In allerlei bijeenkomsten, sessies en overleggen staan alle betrokkenen vervolgens stil bij het leerproces. Hierin wordt bijvoorbeeld heel duidelijk zichtbaar welke drempels er zijn, hoe die kunnen worden weggehaald en welke gedragsverandering er nodig is. Zo leren we van elkaar en mét elkaar.

Via deze aanpak weten we welke gedragsverandering nodig is om onze doelen te bereiken. We zien goed waar belemmeringen zitten en hoe we die met elkaar kunnen opheffen. Door het actie-leren ontdekken we op tijd of datgene dat we doen zinvol is en kunnen we als dat nodig is direct bijsturen en veranderen.

Persoonsgerichte aanpak: drie vragen centraal
We gaan uit van de vragen en wensen van mensen in de wijk. In een persoonlijk gesprek stellen we drie vragen:

  • Wat zijn jouw doelen en waar wil jij naartoe werken? (ik wil)
  • Wat kun jij betekenen voor jezelf en voor een ander? (ik kan)
  • En wat heb je daarvoor nodig? (ik heb nodig)

Op basis van de antwoorden zoeken we de juiste partijen om met elkaar het gesprek aan te gaan. De professionals gaan samen met mensen in hun eigen huis in gesprek. Samen wordt een plan gemaakt, waar iedereen het mee eens is en direct mee aan de slag gaat. 

image

Netwerkstructuur Zoom-In

Om Zoom-In goed van start te laten gaan kiezen we voor een weloverwogen structuur met een steungroep directeuren, leergroep (verander)managers, wijkteam van professionals, wijkvernieuwer, werkgroep communicatie en een programmateam. Het streven is dat in al deze teams de deelnemende organisaties zijn vertegenwoordigd.