Programmatische aanpak

Binnen Zoom-In werken we programmatisch. Dit houdt in dat we niet streven naar een concreet resultaat of product, maar naar een einddoel. Namelijk een vitale wijk waar wijkbewoners een betere (positieve) gezondheid ervaren. De weg om daar te komen, ontdekken en ontwikkelen we samen. Door strategische doelen te vertalen naar gezamenlijke initiatieven die hieraan bijdragen.

Deze aanpak wordt ondersteund door programmamanagement van Robuust die dit in meerdere gezondheidsprogramma’s toepast. Dit gebeurt met inzet van een programmateam. Het programmateam van Zoom-In bestaat uit een programmamanager, kennismanager, wijkvernieuwer en communicatiemanager.

Maak kennis met het programmateam
Het programmateam bewaakt de programmatische aanpak en de kwaliteit van de samenwerking. Samen brengen en houden zij de juiste mensen bij elkaar, zorgen zij ervoor dat iedereen binnen de samenwerking de juiste rol kan pakken, jagen ze aan, stimuleren betrokkenen en houden voortdurend de strategische doelen in ogenschouw.

Over programmatisch werken

“Een programma is een tijdelijke sturingsstructuur gericht op het realiseren van strategische doelen. In tegenstelling tot een project is een programma niet gericht op een concreet resultaat of product. Anders dan bij een creatief proces – waar het probleem wel duidelijk is, maar nog weinig zicht is op het doel – betreft een programma een doelgerichte aanpak van een belangrijke veranderopgave, waarvoor in samenhang verschillende inspanningen worden gepleegd. Het einddoel is helder beschreven; de weg ernaartoe moet al doende worden ontdekt en ontwikkeld. Doelen zijn niet maakbaar of te beloven zoals resultaten bij projecten: je kunt zelden garanderen dat een effect optreedt als gevolg van bepaalde activiteiten. Het is een weg van doelgericht experimenteren (Bos et al., 2007).”