Over Zoom-In

Experimenteren, doorpakken, reflecteren en samendoen 

Zoom-In streeft naar een vitale wijk waar inwoners een betere (positieve) gezondheid ervaren. Een plek waar ze zich veilig voelen, thuis zijn en waar de mens centraal staat. Dit doen we door samen te kijken naar wat de wijkbewoner zelf wil, kan en nodig heeft om mee te kunnen doen in de samenleving.

De organisaties binnen Zoom-In bieden daarbij zorg en ondersteuning zonder belemmeringen vanuit systemen, financiering of eigen regels. Betrokken professionals kunnen zo onafhankelijk en naar eigen inzicht de expertise inzetten die nodig is voor een duurzaam gefinancierde gezondheid van de wijkbewoner(s).

Via Zoom-In ontwikkelen we ook samen op overzichtelijke schaal innovaties, evalueren de effecten daarvan en sturen bij. We starten met de introductie van een gezamenlijke werkwijze in de wijken Gageldonk en Warande in Bergen op Zoom voor bewoners met meerdere hulpvragen.

Zoom-In op vier niveaus

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten, werken we op vier niveaus:

Deze groepen hebben hun eigen leerproces en leren van elkaar. In bijeenkomsten, leersessies en overleggen leren ze samen wat de effecten zijn van ‘anders denken, doen en organiseren’. En ze kijken samen hoe ze de succesvolle onderdelen en leermomenten kunnen gebruiken in de toekomst.

Alle deelnemers werken volgens de methodiek: ik wil, ik kan en ik heb nodig. Met het beantwoorden van deze vragen, beginnend bij de wijkbewoners, gevolgd door professionals, managers en bestuurders, wordt duidelijk hoe we samen anders kunnen denken, doen en organiseren.