Bestuurders

In Zoom-In werken wijkbewoners en professionals van verschillende organisaties nauw samen. Een samenwerking waarin anders denken, doen en organiseren de drijfveer is. De rol van de bestuurders van de deelnemende organisaties is hierin erg belangrijk.

De bestuurders vormen met elkaar de steungroep. Zij steunen op bestuurlijk niveau en maken ruimte voor betrokken managers en professionals om datgene te doen wat nodig is. Daarnaast spelen zij een belangrijke rol om het gedachtegoed uit te dragen en verbindingen te leggen naar andere bestuurders, professionals en geïnteresseerden in Zoom-In.

 

 

Samenwerkingspartners

logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos