Managers

De manager is een belangrijke schakel in de organisatie tussen de bestuurder en professionals in de wijk. Hij of zij ondersteunt en faciliteert de deelnemende professionals onder andere na een casuïstiekgesprek. Een gesprek met een wijkbewoner, waarin veelal een vraag naar voren komt. Een vraag die ook buiten het huidige organisatie-aanbod kan vallen. De manager is verantwoordelijk voor het wegnemen van eventuele obstakels in de organisatie.
Daarnaast is de manager een belangrijke schakel voor de rest van de organisatie in de beweging naar het anders denken, doen en organiseren.

Bij Zoom-In werken managers van de deelnemende organisaties nauw samen in de Leergroep Managers. Elke organisatie heeft een proactieve manager afgevaardigd die de visie van Zoom-In in de eigen organisatie uitdraagt en aanspreekpunt is voor het programmateam en de eigen professionals.