Professionals

Binnen Zoom-In staat de vraag van de wijkbewoner centraal en niet het aanbod van de eigen organisaties. De wijkbewoner komt met zijn vraag niet naar het kantoor van een organisatie. De verschillende organisaties gaan nu met de wijkbewoner in zijn of haar huis samen aan tafel zitten op zoek naar oplossingen. Binnen Zoom-In werken de professionals van de verschillende organisaties nauw samen in plaats van langs elkaar heen.

Voor veel professionals betekent dit een andere manier van werken. Zoals de regie uit handen geven aan de wijkbewoner en niet terugvallen op vaste procedures en regels. Professionals experimenteren hier in Zoom-In voortdurend mee en boksen op tegen bestaande regels in en rondom hun eigen organisaties. Samen met managers en bestuurders streven we ernaar de belemmeringen en obstakels die zij onderweg tegenkomen, zo snel mogelijk te laten verdwijnen.

Per organisatie zijn professionals betrokken die willen ontdekken, leren en openstaan voor anders denken, doen en organiseren. Zij leren de werkwijze via leersessies en begeleiding en door het uitvoeren van casuïstiekbespreking.