Wijkbewoners

De wijkbewoners vormen het hart van het programma Zoom-In. Zij zijn niet alleen de mensen waarvoor de activiteiten plaatsvinden, zij zijn ook de drijvende kracht achter de individuele casuïstiekaanpak.

Binnen Zoom-In staat de vraag van de wijkbewoner centraal en niet het aanbod van de eigen organisaties. De wijkbewoner komt met zijn vraag niet naar het kantoor van een organisatie. De verschillende organisaties gaan nu met de wijkbewoner in zijn of haar huis samen aan tafel zitten op zoek naar oplossingen. Binnen Zoom-In werken de professionals van de verschillende organisaties daarbij nauw samen in plaats van langs elkaar heen.

Wat wil ik? Wat kan ik zelf? Wat heb ik daarvoor nodig?

Binnen Zoom-In luisteren we naar wat wijkbewoners willen. De vragen ‘Wat wil ik? Wat kan ik zelf? Wat heb ik daarvoor nodig?’ staan in het gesprek tussen professionals en de wijkbewoners centraal. En met het antwoord op die vragen wordt samen gekeken welke oplossing het beste bij de wijkbewoner past.