Samenwerkingspartners

Als Zoom-In zijn we een samenwerkingsverband in de breedste zin van het woord. Organisaties kunnen zich op verschillende manieren aan de proeftuin verbinden:

  • De deelnemers werken op alle niveaus met elkaar samen: bestuurders, managers en professionals. Deze organisaties zijn ook financieel betrokken.
  • Andere organisaties werken wel samen in het programma , maar zijn geen deelnemer. Ze zijn bijvoorbeeld minder vaak, niet op alle niveaus of niet financieel betrokken.

Hieronder vind je een overzicht van de samenwerkingspartners: